Jeugd Wielerplan Corona

Wielrennen jeugd TWC ’t Verzetje in coronatijd vanaf 9 mei 2020                 

Bestuur, Bemmel 1 mei 2020

Om de groepstrainingen voor de jonge jeugd t/m 12 jaar en de jeugd van 13 t/m 18 jaar weer mogelijk te maken binnen de regels die de overheid stelt aan het sporten in clubverband in coronatijd, is onderstaand nader uitgewerkt hoe we onder andere met gebruikmaking van het afgesloten terrein van b.o.d. de Sprinters het wielrennen op een veilige wijze mogelijk gaan maken.

Jeugd 7 t/m 12 jaar

Logistiek- clubhuis- kleedruimte- kantine

Alle kinderen komen geheel voorzien van fiets, kleding, helm en water de poort binnenrijden. Op basis van de kleding is duidelijk dat er sprake is van een clubactiviteit. De kleedruimten en de kantine zijn niet beschikbaar, toilet alleen voor noodgevallen. Er komen geen ouders aan of binnen de poort en de ouders moeten zelf de verantwoordelijkheid nemen om niet te gaan samenscholen op de aangrenzende parkeerterreinen. Als vereniging kunnen en willen we daarvoor geen verantwoordelijkheid nemen.

De jeugd wordt ingedeeld in twee groepen op basis van aantal aanwezigen en hun fietsvaardigheden. Deze kinderen hoeven onderling geen afstand te houden, ze houden wel 1,5 m afstand tot de trainers. Tijdens de training wordt er vanuit de club geen drinken verstrekt. Uitgangspunt voor deelname aan de groepstraining is dat de kinderen zich uiterlijk 24 uur van tevoren aanmelden per whatsapp, zodat duidelijk is wie we kunnen verwachten.

De eerste training is voorzien op zaterdag 9 mei tussen 9:30-12:00. Deze periode is door B.O.D. de Sprinters beschikbaar gesteld voor TWC ’t Verzetje. Na afloop van de training rijden de kinderen zelf naar de ouders of op eigen gelegenheid naar huis terug.

Organisatie en hygiëne

Voor de trainingen zijn 3 begeleiders beschikbaar en een volwassen lid die waar nodig de eerste keer onderhoud pleegt aan de fietsen. De baancoördinator is nu ook corona-coördinator. Daarnaast zal één van de begeleiders  aan de poort staan om daar e.e.a. logistiek te organiseren en te zorgen dat er geen onbevoegden het terrein op komen. Aan de poort worden de namen van de aangemelde kinderen afgevinkt.

In verband met veiligheid en het houden van toezicht op de hygiëneregels, is er ook nog één persoon aanwezig voor coördinatie in en rond het clubgebouw, waaronder ook het beschikbaar houden van EHBO-artikelen en het schoonmaken van de toiletten nadat deze zijn gebruikt. Tevens worden de toiletgebruikers er op geattendeerd dat ze goed de handen moeten wassen. Ook de begeleiders komen volledig aangekleed met uitrustig naar het park. Kleedkamers worden derhalve niet gebruikt.

Doorgang trainingen bij slecht weer

Bij slechter weer gaan de trainingen in principe gewoon door, tenzij de omstandigheden daartoe niet veilig geacht worden. Via de whatsapp zal dit zo snel als mogelijk worden gecommuniceerd.

Jeugd 13 t/m 18 jaar

Voor de jeugd van 13 tot en met 18 jaar geldt dat zij gaan trainen op dinsdagavonden van 19:00-20:30. Het trainen zal plaatsvinden in kleine groepjes van maximaal 5 personen en 1 begeleider in de openbare ruimtes, waarbij de afstand van minimaal 1,5 meter nauwlettend wordt bewaakt, zowel tussen de kinderen onderling als tussen de kinderen en de begeleider. De begeleider heeft de taak hierop toe te zien en waar nodig de kinderen aan te spreken. Door het dragen van de clubkleding blijkt duidelijk dat het gaat om een clubactiviteit.

Ook voor deze groep geldt het uitgangspunt voor deelname aan de groepstraining, dat de kinderen zich uiterlijk 24 uur van tevoren aanmelden per whatsapp, zodat duidelijk is wie we kunnen verwachten.

Samengevat

iedereen houdt zich aan de gedragsregels Covid-19 van TWC ‘t Verzetje;

– alle wielrenners van 7 t/m 12 jaar komen na éénmalige aanmelding vooraf per whatsapp, fietsklaar (fiets+bescherming) aan de poort en nemen zelf drinken mee;

– ouders blijven buiten de poort en gaan niet samenscholen op de parkeerterreinen (eigen verantwoordelijkheid);

– jeugd 7 t/m 12 jaar trainen op zaterdagochtend van 9:30-12:00 en houdt 1,5 m afstand tot de trainers, onderling is dat niet nodig;

– jeugd 13 t/m 18 jaar trainen op dinsdagavond van 19:00-20:30 in kleine groepen, waarbij de 1,5 afstand wordt geborgd.

– kantine en kleedruimte worden niet gebruikt; toilet alleen voor noodgevallen;

– kinderen rijden zelfstandig naar hun ouders of naar huis na afloop van de training;

– als de baan nat is of als het regent, gaat de training niet door;

– eerste training 9 mei respectievelijk 12 mei.

Communicatie

Alle ouders van jeugdleden krijgen het plan als bijlage op de mail inclusief de gedragsregels Covid-19 van TWC ’t Verzetje en de parkregels van B.O.D. de Sprinters.

  • Facebook
  • Strava
  • Instagram
  • Ledenpagina Facebook
Archief nieuwsberichten