Bestuur

Dagelijks bestuur

Voorzitter:

Eric Bouwmeister
voorzitter@twctverzetje.nl

Penningmeester:

Leon Wielders

penningmeester@twctverzetje.nl

Secretaris:

Ruben van Kempen

secretaris@twctverzetje.nl


Overige leden, behorend tot het algemeen bestuur

Vacature (commissie wedstrijden) (contactpersoon Eric Bouwmeister)

wedstrijden@twctverzetje.nl

Robin Jansen en Mark Kuster (commissie jeugd)

jeugd@twctverzetje.nl

Felix Helmich (commissie beheer en algemene zaken clubhuis)

beheer@twctverzetje.nl

Frits Jansen (commissie toerfietsen)

toercommissie@twctverzetje.nl

Jacco Danen (commissie pers en publiciteit)

pers@twctverzetje.nl

  • Facebook
  • Strava
  • Instagram
  • Ledenpagina Facebook
Archief nieuwsberichten